Responsive image

CẤP LẠI MẬT KHẨU

TÀI KHOẢN OCB OMNI CỦA BẠN

Khách hàng cá nhân
KHCN
Khách hàng doanh nghiệp
KHDN
Chọn trường hợp:
Quý khách đang có thẻ ATM của OCB
Quý khách chưa có thẻ ATM của OCB

Vui lòng điền đầy đủ các trường thông tin sau để hoàn tất phần đặt lại mật khẩu

NHẬP THÔNG TIN
XÁC THỰC THÔNG TIN
HOÀN TẤT
Cảnh báo
Quý khách đã nhập sai thông tin quá số lần quy định. Vui lòng quay lại sau 15 phút!
Đóng
Tài khoản đã kích hoạt trên OCB OMNI 4.0
Vui lòng sử dụng ứng dụng OCB OMNI 4.0 để đăng nhập
Chuyển đến OCB OMNI 4.0
Đóng
Hoặc quét mã QR để tải ứng dụng OCB OMNI 4.0

(Số thẻ được in trên thẻ ATM)
-xxxx
(Mã số dùng để rút tiền tại ATM)
*Thông tin quý khách được bảo mật khi được cung cấp

Sử dụng bàn phím ảo để bảo mật
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 0

* Số điện thoại đã đăng ký tại OCB


* Số điện thoại đã đăng ký tại OCB
Đăng nhập OMNI Doanh nghiệp